Biên bản bàn giao nghiệm thu

     

Biên bạn dạng nghiệm thu và thanh lý đúng theo đồng được các bên liên quan ký kết sau thời điểm đã triển khai hoàn tất các bước theo như vừa lòng đồng chính ban đầu các mặt đã thoả thuận. Câu chữ của biên bạn dạng sẽ được các bên kiểm tra kiểm tra & chứng thực – giả dụ có tình huống phát sinh như công bài toán cần bảo hãnh hoặc hạn chế và khắc phục thì những bên cũng đề xuất đề cập vào biên bạn dạng rõ ràng. Không tính ra, các bên yêu cầu quan tâm luật pháp thanh toán sau khi ký kết & các khoản giao dịch cần có hoá 1-1 tài chủ yếu hợp lệ.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao nghiệm thu

mẫu mã hợp đồng lao đụng theo thông tư bắt đầu nhất

*
Mẫu biên phiên bản nghiệm thu cùng thanh lý vừa lòng đồng

NỘI DUNG CHÍNH

2. Mẫu biên bản nghiệm thu với thanh lý hòa hợp đồng3. Biên bạn dạng nghiệm thu công việc4. Bản nghiệm thu công trình5. Mẫu bản nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm/dịch vụ

1. Kết cấu ngôn từ của biên bản nghiệm thu cùng thanh lý đúng theo đồng

(1) Số hợp đồng, Ngày…tháng…năm… lập biên bản

(2) 2 bên liên quan: tên doanh nghiệp, người đại diện, chức vụ, địa chỉ, số ĐT, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, tài khoản, trên ngân hàng.

(3) những Điều khoản về nội dung, kết luận…

(4) Lập thành 2 bản mỗi bên lưu duy trì 1 bản

2. Mẫu biên bản nghiệm thu cùng thanh lý hợp đồng

2.1 dành riêng cho các doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– địa thế căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. Tháng………….. Năm 20xx

Hôm nay, ngày…….. Tháng……… năm………. Tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai mặt nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hòa hợp đồng đã ký kết số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên B chuyển giao cho bên A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ bên A giao dịch cho mặt B:…………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………..

– bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao hàm 10 % vat )

Xác nhận đã bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ mặt A vẫn kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng quality sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+ kể từ thời điểm bên A nhận không thiếu số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… bên B trọn vẹn không chiu nhiệm vụ về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+ mặt A cần thanh toán hết cho mặt B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý phù hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp luật như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí cùng ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ chúng ta tên)

Các các bạn tải chủng loại như bên trên tại TẠI ĐÂY

Các chúng ta tải Mẫu giành cho loại hình dịch vụ TẠI ĐÂY

2.2 giành riêng cho hành chính vì sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

………………….., ngày… tháng … năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– căn cứ Bộ phép tắc Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái Quốc hội khóa 13 kỳ họp sản phẩm 10 thông qua;

– căn cứ vào vừa lòng đồng kinh tế số: /HĐKT ngày / /20 giữa Trường Đại học Hùng Vương và …………………………………………………………………………………………..;

Hôm nay, trên Trường Đại học tập Hùng Vương, thức giấc Phú Thọ shop chúng tôi gồm có:

Bên A: ngôi trường Đại học Hùng Vương

Đại diện: 1 – Ông: PGS.TS Cao Văn Chức vụ: Hiệu trưởng

2 – Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………..

Có thông tin tài khoản số: ……………………………. Tại: ……………………………………………………………

Bên B: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Mã số thuế: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………., tại ngân hàng: ……………………………………………

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: ……………………………………………………………………………

sau khi kiểm tra, so sánh hàng hóa với những chứng từ gồm liên quan, phía hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu cùng thanh lý đúng theo đồng tài chính theo những nội dung sau đây:

Về số lượng, hóa học lượng, tiến độ tiến hành hợp đồng:

Hai mặt đã thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ……/HĐKT cam kết ngày … mon … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:

– Bên B bàn giao thành phầm cho mặt A:

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:……………………………………………………

* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* thời gian thực hiện phù hợp đồng bảo đảm đúng tiến độ.

– hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho mặt A:

* Hóa đơn tài chính

* ……………….

giá trị thanh quyết toán:

– quý giá hợp đồng đang ký: …………………………….

– quý giá được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền mặt B đã nhận được tạm ứng: …………………

– Số tiền mặt A còn phải thanh toán cho mặt B: ……………………………………..

Số tiền bằng chữ: ………..

Kết luận:

– hai bên nhất trí lập bản thanh lý vừa lòng đồng tài chính đã cam kết với các số liệu trên.

– Biên bạn dạng được lập thành 04 bản, mặt A giữ 02 bản, mặt B giữ lại 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng góp dấu)

Các các bạn tải chủng loại như trên tại TẠI ĐÂY

3. Biên phiên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ thương hiệu công được nghiệm thu)…………..

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc bên thầu hỗ trợ tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện đơn vị thầu thi công: ……………………………(Ghi tên công ty thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. Ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. Ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Viết Thư Cho Một Người Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình ? Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Ngắn Gọn

Đánh giá quá trình đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ chất lượng quá trình có đạt hạy không đạt theo yêu ước của hợp đồng/thỏa thuận và các ý kiến khác nếu như có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ đồng ý hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ các sai sót (nếu có) rất cần phải sửa chữa, trả thiện trước lúc triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT(Ký, ghi rõ chúng ta tên)
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu biên phiên bản nghiệm thu công việc: TẢI VỀ

4. Bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. Mon …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Thương hiệu công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Nguyên tố trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư chi tiêu (chủ các đại lý sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị chức năng tư vấn đo lường (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị chức năng cung ứng, chuyển giao, lắp ráp công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đối chọi vị thiết kế xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. Năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. Năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá dự án công trình xây dựng đã thực hiện:

a) tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu:

– những tài liệu bao gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế kiến thiết lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn thành công việc công trình;

Các hiệu quả kiểm tra, thí nghiệm quality vật liệu, lắp thêm được tiến hành trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng được áp dụng;

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hẳn nhiên hợp đồng xây dựng;

Nhật cam kết thi công;

Biên phiên bản nghiệm thu quá trình xây dựng;

Biên phiên bản nghiệm thu dứt giai đoạn xây dựng;

Biên phiên bản nghiệm thu kiểm tra liên hễ không tải;

b) unique hạng mục dự án công trình xây dựng, công trình xây dựng xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ chất lượng của từng khuôn khổ (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, review mức độ đảm bảo an ninh khi vận hành sản xuất…>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) những ý loài kiến khác: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: < chấp nhận nghiệm thu xong hạng mục dự án công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu mong sửa chữa, trả thiện bổ sung cập nhật và các ý loài kiến khác nếu như có>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các mặt trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước luật pháp về ra quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng vết pháp nhân)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên, phục vụ và đóng vết pháp nhân)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng vết pháp nhân)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, dịch vụ và đóng vết pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu sát hoạch gồm:

– Biên phiên bản nghiệm thu xong xuôi xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục hẳn nhiên biên phiên bản này, trường hợp có;

– những tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.Mẫu biên phiên bản nghiệm thu công trình: TẢI VỀ

5. Mẫu bản nghiệm thu và chuyển nhượng bàn giao sản phẩm/dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………….

– Thuộc thích hợp đồng/Đơn sản phẩm số: ………………………………………………………………………………

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: …………………………………………………………………………..

– Thời gian: Ngày …. Mon ….. Năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng phòng ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………….

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………

4. Đại diện bên áp dụng / kho: …………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………….

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT
MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu củaHĐ/Đơn hàngKết trái kiểm tra
      
      
      
      
      
      

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN(Ký với ghi rõ chúng ta tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký cùng ghi rõ họ tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu biên bản sát hoạch và chuyển nhượng bàn giao SP/DV: TẢI VỀ

6. Mẫu bản nghiệm thu khối lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………

– Gói thầu: …………………………………………………………………………………………………………

– Số Biên bạn dạng nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………

– Ngày nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

– cân nặng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN gia nhập NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban quản Đầu tứ và xây dừng Thủy lợi 10

(hoặc nhà thầu support giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

2. Đại diện bên thầu thi công: …………………………………… (Ghi tên bên thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

 STT
 HẠNG MỤC

CÔNG VIỆC

 Đơn

vị

tính

KHỐI LƯỢNG  

Ghi chú

 Trúng thầuĐã điều chỉnhbổ sungĐã nghiệm thu các đợt trướcNghiệm thu dịp này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1       
2       
3 
…. 
 
 
Khối lượng dứt đạt unique yêu mong của làm hồ sơ thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm áp dụng, kiến nghị thanh toán.

Xem thêm: Ý Nghĩa Áo Dài Việt Nam - Ý Nghĩa Tà Áo Dài Truyền Thống Việt Nam

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10(Hoặc bên thầu tư vấn giám sát)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ghi tên công ty thầu thi công)
CÁN BỘ GSP. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục trọng lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng: TẢI VỀ