C2 TRANG 16 VẬT LÝ 8

     
*

*

Bài 4: Biểu diễn lực

Bài C2 (trang 16 SGK Vật Lý 8)

Biểu diễn những lực sau đây:

- Trọng lực của 1 vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).

- Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái thanh lịch phải (tỉ xích 1cm ứng với 5000N).

Lời giải:

Các lực được biểu diễn như sau

- Vật tất cả khối lượng 5kg thì trọng lượng p. Là 50 N.