CÁCH KÊ KHAI THUẾ TNCN THEO QUÝ

     

Hướng dẫn biện pháp lập Tờ khai thuế thu nhập cá thể mẫu 05/KK-TNCN; cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý (tháng) năm 2020 trên phần mềm HTKK bắt đầu nhất.

Bạn đang xem: Cách kê khai thuế tncn theo quý

Chú ý:- Tờ khai thuế TNCN mẫu mã 05/KK-TNCN là tờ khai dành đến tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công. - Nếu các bạn chưa có phần mềm HTKK mới nhất thì rất có thể tải về tại phía trên nhé:

 

 - trước khi bắt tay vào việc lập Tờ khai thuế TNCN mang đến Doanh nghiệp thì các bạn phải xác minh được doanh nghiệp bạn kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý.


Bước 1:- sau thời điểm đã thiết đặt phần mượt HTKK tiên tiến nhất -> chúng ta đăng nhập vào phần mềm HTKK-> Chọn: "Thuế thu nhập cá nhân"-> Chọn: "05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015) 


 
*

Tiếp đó các bạn chọn "Kỳ kê khai theo mon hoặc theo quý"-> Chọn tờ khai thứ nhất hoặc ngã sung -> Đồng ý 
*

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ tiêu <24> Tổng số cá thể đã khấu trừ - Cá nhân cư trú: Là số cá thể cư trú bao gồm thu nhập từ chi phí lương, chi phí công nhưng mà tổ chức, cá thể trả thu nhập đã khấu trừ thuế.Nghĩa là: Những nhân viên cấp dưới cư trú nhưng Cty sẽ khấu trừ thuế TNCN của họ trong quý hoặc mon thì nhập vào đây.

Chỉ tiêu <25> Tổng số cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân không cư trúLà số cá thể không cư trú có thu nhập từ chi phí lương, tiền công mà lại tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.Nghĩa là: Những nhân viên KHÔNG cư trú nhưng Cty vẫn khấu trừ thuế TNCN của mình trong quý hoặc tháng.

--------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ tiêu <27> Tổng thu nhập chịu đựng thuế TNCN trả cho cá nhân - Cá nhân cư trú: Là những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế khác có đặc thù tiền lương, tiền công cơ mà tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú vào kỳ.Công thức tính thu nhập cá nhân chịu thuế TNCN như sau:

Thu nhập chịu đựng thuế = Tổng thu nhập - các khoản được miễn thuế

Ví dụ 1: trong quý 4/2020 kế toán có phát sinh trả lương như sau:- tháng 10: Tổng lương trả đến 5 nhân viên cấp dưới là: 50 tr; Tổng những khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000-> Tổng thu nhập chịu thuế mon 10 của 5 nhân viên cấp dưới cư trú là: 50tr - 5tr = 45tr.- mon 11: Tổng lương trả mang đến 5 nhân viên là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000-> Tổng các khoản thu nhập chịu thuế tháng 11 của 5 nhân viên cấp dưới cư trú là: 50tr - 5tr = 45tr.- mon 12: Tổng lương trả mang lại 5 nhân viên cấp dưới là: 50 tr; Tổng những khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + năng lượng điện thoại) là: 5.000.000-> Tổng các khoản thu nhập chịu thuế tháng 12 của 5 nhân viên cấp dưới cư trú là: 50tr - 5tr = 45tr.=> Tổng thu nhập chịu thuế quý 4/2020 của 5 nhân viên cư trú là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

Xem thêm: Cách Trồng Bí Đỏ Lấy Quả ? Hướng Dẫn Cách Trồng Và Chăm Bón Bí Đỏ

-------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu <28> Tổng các khoản thu nhập chịu thuế TNCN trả cho cá thể - Cá nhân không cư trú: Là những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, tiền công và những khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công cơ mà tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.- tiêu chí này chúng ta cũng tính như trên tiêu chuẩn 27 nhé (Chỉ không giống là cá thể không trú ngụ nhé)

------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu <30> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế trả mang lại cá nhân thuộc diện cần khấu trừ thuế - cá nhân cư trú: Là những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và những khoản các khoản thu nhập chịu thuế không giống có tính chất tiền lương, tiền công cơ mà tổ chức, cá thể trả thu nhập đã trả cho cá thể cư trú thuộc diện nên khấu trừ thuế theo trong kỳ.Chỉ tiêu 30 này cũng giống như Chỉ tiêu 27 bên trên:=> Nhưng chỉ tiêu 27 là Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế của tất cả nhân viên.=> Còn chỉ tiêu 30 này thì chỉ với Tổng các khoản thu nhập chịu thuế của những nhân viên thuộc diện bắt buộc khấu trừ thuế TNCN.Nghĩa là: Tổng thu nhập chịu thuế của những nhân viên cư trú phải nộp thuế TNCN.Ví dụ 2: Tiếp theo lấy ví dụ như 1 trên - trong tháng 10/2020 có tổng cộng 5 nhân viên cấp dưới -> Nhưng chỉ bao gồm 3 nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tính Thu nhập chịu thuế của 3 tín đồ đó để nhập vào đây.-> Như file chủng loại Bảng tính thuế TNCN dưới có 3 nhân viên cấp dưới số thứ tự 01, 02, 03 buộc phải nộp thuế TNCN.-> Tổng cộng Thu nhập chịu thuế tháng 10/2020 của 3 nhân viên cấp dưới này là: 12tr + 11tr + 11tr = 34tr.-> đưa sử những tháng 11, 12 số liệu cũng như trên -> Tổng các khoản thu nhập chịu thuế TNCN vào quý 4/2020 của 3 nhân viên thuộc diện yêu cầu nộp thuế: = 34tr + 34tr +34tr = 102.000.000.

*

Chỉ tiêu <31> Tổng các khoản thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện đề nghị khấu trừ thuế - Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, tiền công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công cơ mà tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập đã trả cho cá thể không trú ngụ thuộc diện yêu cầu khấu trừ thuế trong kỳ.Chỉ tiêu này là cá nhân Không trú ngụ -> các bạn cũng tính như tiêu chuẩn 30 nhé.

---------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu <33> Tổng số thuế thu nhập cá thể đã khấu trừ - Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá thể mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá thể cư trú vào kỳ.Nghĩa là: Tổng số chi phí thuế TNCN của các nhân viên trong quý mà dn đã khấu trừVí dụ 3: Tiếp theo lấy một ví dụ 2 bên trên - trong thời điểm tháng 10/2020 có Tổng cộng 3 nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tính Số tiền thuế TNCN đề nghị nộp của 3 tín đồ đó nhằm nhập vào đây.-> Như file chủng loại Bảng tính thuế TNCN bên trên thì Số chi phí thuế TNCN của 3 nhân viên cấp dưới số thiết bị tự 01, 02, 03 là: 87.000 + 42.250 + 42.250 = 171.500-> giả sử các tháng 11, 12 tương tự như vậy -> Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2020 = 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.Chỉ tiêu <34> Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.Chỉ tiêu này là cá thể Không cư trú -> các bạn cũng tính như tiêu chí 33 nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ tiêu <35> Tổng TNCT trường đoản cú tiền mức giá mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm không yêu cầu khác của chúng ta bảo hiểm không ra đời tại Việt Nam cho tất cả những người lao động: - Là khoản tiền mà tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không buộc phải khác có tích trữ về phí bảo hiểm của người sử dụng bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho bạn lao động.

 

------------------------------------------------------------------------ 

Công ty kế toánxin lấy ví dụ gắng thể:- doanh nghiệp A kê khai thuế TNCN theo quý, vào quý 4/2020 doanh nghiệp có tạo nên như sau:- tháng 10/2020 Tổng số nhân viên cấp dưới là: 5 người- mon 11/2020 không biến hóa nhân sự -> Tổng 5 người- mon 12/2020 không biến hóa nhân sự -> Tổng 5 người- toàn bộ các nhân viên cấp dưới đều là cá nhân cư trú.- tiếp sau ví dụ một bên trên: => Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế quý 4/2020 (3 tháng) của toàn bộ 5 nhân viên cấp dưới là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

Xem thêm: Cách Nhập Mã Pin Wifi Bằng Mã Pin Trên Máy Tính Windows 10 Cực Đơn Giản

-> trong đó: tổng cộng cả quý tất cả 3 nhân viên thuộc diện đề nghị khấu trừ thuế TNCN (Tiếp theo ví dụ 2 bên trên) => Tổng cộng Thu nhập chịu đựng thuế cả quý 4/2020 là: 34tr 34tr + 34tr = 102.000.000)

- tổng cộng thuế TNCN đang khấu trừ của 3 nhân viên trong quý 4 là (Tiếp theo ví dụ như 3): Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2020 = 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.Cách kê khai những chỉ tiêu trên Tờ khai 05/KK-TNCN như sau: