CÁCH LÀM BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

     
Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên lý kế toánCác dạng bài bác tập nguyên tắc kế toán tất cả kèm theo đáp ánDạng 3: bài tập xác định kết quả kinh doanhI. Bài bác tập nguyên lý kế toán số 1II. Bài tập nguyên lý kế toán số 2

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp fan học sau thời điểm học xong, khối hệ thống lại toàn thể kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu ước 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phạt sinh

1. Quý khách hàng trả tiền mua sắm chịu từ bỏ kỳ trước bằng tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

bao gồm TK 131: 10.000

2. Cần sử dụng tiền gửi bank để tải TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền mặt (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

gồm TK 111: 220

3. Dùng tiền gởi NH trả nợ người phân phối 30.000 cùng rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

gồm TK 112: 50.000

4. Dùng tiền mặt trả lương mang đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000

có TK 111: 20.000

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người phân phối 20.000

Nợ TK 331: 20.000

bao gồm TK 311: 20.000

6. Sử dụng tiền gởi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

tất cả TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá thiết lập 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền bạn bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

gồm TK 331: 22.000

Yêu ước 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số gây ra kiểu nhiều cột

*

4. Lập bảng phẳng phiu kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu dùng mang lại sản xuất thành phầm 20.000, cần sử dụng cho thống trị phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

tất cả TK 152: 22.000

2. Tiền lương đề xuất trả công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng các khoản lương được xác định tỷ lệ thân lương cơ phiên bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

có TK 3382: 140

có TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

tất cả TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

gồm TK 3382: 20

bao gồm TK 3383: 180

tất cả TK 3384: 30

gồm TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

gồm TK 3383: 640

gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho cấp dưỡng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

tất cả TK 214: 50.000

5. Chi phí điện nước mua ngoại trừ 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) đang trả cho tất cả những người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

tất cả TK 112: 2.100

6. Kết chuyển bỏ ra phí

– Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

gồm TK 621: 20.000

gồm TK 622: 36.680

có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, hiểu được giá trị kết quả chế dở cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong xuôi trong kỳ = 0 + 115.920 – 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

có TK 154: 110.920

Yêu ước 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Câu 5.3

Yêu mong 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho nguyên liệu dùng mang đến SXKD là 80.000, vào đó

Dùng cho SX SP A: 40.000Dùng đến SX SP B: 30.000Dùng cho làm chủ phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

gồm TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương phải trả đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của thành phần quản lý công ty lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo xác suất quy định (giả định tổng thể tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

tất cả TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho cung ứng 17.000; cỗ phận bán sản phẩm 10.000; bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

gồm TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết gửi hết chi phí SX. Biết rằng ngân sách chi tiêu SX chung phân chia cho từng nhiều loại SP theo tiền lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng ngân sách sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ chi tiêu cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ ngân sách chi tiêu cho sản phẩm B: 11.050

– Kết chuyển giá cả sản xuất trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

tất cả TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

tất cả TK 621 (B): 30.000)

có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

tất cả TK 622 (B): 12.300)

có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm tiếp tế theo giá cả sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

– Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

tất cả TK 154: 143.050

– Kết chuyển ngân sách bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

gồm TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: phản ánh vào thông tin tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

Xem thêm: Tuần 8 Vbt Tiếng Việt 4 Tập 1: Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Tuần 8 Hay Nhất

*

Câu 5.4

Yêu mong 1: Định khoản các nghiệp vụ khiếp tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách sản phẩm được quý khách chấp nhận, giá vốn 30.000, giá thành 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán 1/2 bằng tiền mặt, số sót lại ghi nợ.

– Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

tất cả TK 155: 30.000

– Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

tất cả TK 511: 180.000

bao gồm TK 333: 18.000

2. Chi phí lương bắt buộc trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, cai quản doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

bao gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho bộ phận bán sản phẩm 15.000, phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

tất cả TK 214: 35.000

4. Những khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (giả định toàn cục là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

bao gồm TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Chi phí điện nước mua xung quanh dùng cho bộ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), phần tử quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) sẽ thanh toán toàn bộ bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

có TK 112: 23.100

6. Xác định tác dụng kinh doan

– Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

có TK 632: 30.000

– Kết chuyển giá cả bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

có TK 641: 49.800

– Kết chuyển bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

bao gồm TK 642: 69.200

– Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

bao gồm TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu ước 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản và report kết quả ghê doanh

Câu 5.5

Yêu mong 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Cài đặt 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch tiền cho đơn vị bán, giá bán mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp đặt trả bằng tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

có TK 111: 500.000

bao gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gởi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

tất cả TK 112: 5.000.000

3. Vật tư xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp thêm vào sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ làm việc phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản giá cả khác

Loại chi phí Đối tượng chịu đưa ra phíTiền lương đề nghị trảKhấu haoTiền mặt
-Bộ phận trực tiếp SX -Bộ phận PV và cai quản SX -Bộ phận bán sản phẩm -Bộ phận QLDN1.800.000 1.300.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 200.000 400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

bao gồm TK 334: 5.800.000

có TK 214: 2.000.000

tất cả TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất xong được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Giá cả sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

có TK 621: 10.000.000

bao gồm TK 622: 1.800.000

gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

bao gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất cung cấp 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế bởi 1,4 giá bán thành, thuế GTGT 10%. Người sử dụng đã thanh toán toàn thể bằng TGNH.

– Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

có TK 156: 7.100.000

– Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

có TK 511: 9.940.000

bao gồm TK 333: 994.000

7. Xác định tác dụng kinh doanh

Kết đưa giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 7.100.000

có TK 632: 7.100.000

– Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

bao gồm TK 641: 1.900.000

– Kết chuyển đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

có TK 642: 2.400.000

– Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

gồm TK 911: 9.940.000

– Xác định hiệu quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng phẳng kế toán

Các dạng bài bác tập nguyên tắc kế toán bao gồm kèm theo đáp án

Dạng 1: bài bác tập làm quen:

Với nguyên lý kế toán, có khá nhiều dạng bài xích tập khác biệt theo mức độ từ dễ mang đến khó, giúp cho tất cả những người học hoàn toàn có thể làm quen dần dần với kiến thức. Dạng đề đầu tiên chúng ta cần chũm là bài tập xác định các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc một số loại Tài sản, giỏi Nguồn vốn, với định khoản các bút toán cơ bản. Sau đó là một bài bác tập minh họa:

Đề bài: xác định từng nghiệp vụ đâu là mối cung cấp vốn, đâu là tài sản, và định khoản tăng bớt ( nợ, có những Tài khoản liên quan) cho những nội dung sau:

a. Rút tiền gửi bank (TGNH) về nhập quỹ tiền phương diện 80.000b. Vay bank trả nợ người buôn bán 60.000c. Thu tiền công nợ người tiêu dùng bằng tiền khía cạnh 40.000d. đưa ra tiền khía cạnh trả nợ ngân hàng 15.000e. Chuyển khoản gửi bank trả nợ cho tất cả những người bán 50.000

Đáp án:

a. Giảm tài sản (TGNH) – Tăng gia tài (Tiền mặt)

Định khoản:Nợ TK 111-Tiền mặt: 80.000Có TK 112-TGNH: 80.000

b. Khi vay chi phí Ngân hàng: Tăng TS (TGNH) – Tăng nguồn ngân sách (Nợ yêu cầu trả)Nợ TK 112: 60.000Có TK 341: 60.000

Khi cần sử dụng TGNH trả nợ: sút TS (TGNH) – Giảm nguồn chi phí (Nợ nên trả)Nợ TK 331: 60.000Có TK 112: 60.000

c. Tăng TS (TGNH) – giảm TS (Phải thu khách hàng)Nợ TK 111: 40.000Có TK 131: 40.000

d. Sút TS (Tiền mặt) – giảm NV (Nợ bắt buộc trả)Nợ TK 341: 15.000Có TK 111: 15.000

e. Giảm TS (TGNH) – sút NV (Nợ nên trả)Nợ TK 331: 50.000Có TK 112: 50.000

Dạng 2: bài xích tập định khoản những nghiệp vụ thương mại cơ bản

Ở dạng này, các bạn cần cầm rõ những nghiệp vụ về mua, bán hàng hóa, nguyên đồ dùng liệu; xuất vật liệu để sản xuất, đó là những nghiệp vụ kinh tế tài chính thường gặp mặt ở những doanh nghiệp bình thường. Đây là một ví dụ:

Đề bài: Định khoản các nghiệp vụ sau đây:

a. Bán sản phẩm thu tiền mặt 22.000.000đ, trong những số đó thuế GTGT 2.000.000đ.b. Đem tiền mặt gửi vào NH 30.000.000đc. Chi tiền phương diện vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua về 300.000đ, thuế 10%.d. Mua vật liệu nhập kho giá không thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa giao dịch thanh toán cho công ty cung cấp. Chi tiêu vận chuyển, bốc dỡ vật tư mua vào 440.000đ trả bởi tiền mặt, trong những số đó thuế GTGT 40.000đ.e. Xuất vật liệu để sản xuất sp 20.000.000đ

Đáp án:

a. Ghi thừa nhận doanh thu:Nợ TK 111: 22.000.000Có TK 511: 20.000.000Có TK 3331: 2.000.000

Thông thường, khi phân phối hàng, chúng ta phải hạch toán ghi nhận giá vốn hàng bán ( Nợ TK 632 – gồm TK 156), vì ở chỗ này đề ko nói rõ giá vốn bao nhiêu nên bản thân xin phép bỏ qua.

b. Nợ TK 112: 30.000.000Có TK 111: 30.000.000

c. Nợ TK 156: 300.000Nợ TK 1331: 30.000Có TK 111: 330.000

d. Nợ TK 152: 50.000.000Nợ TK 1331: 50.000.00Có TK 331: 55.000.000

Chi tổn phí vận chuyển, bốc dỡ:Nợ TK 152: 400.000Nợ TK 1331: 40.000Có TK 111: 440.000

e. Nợ TK 621: 20.000.000Có TK 152: 20.000.000

Dạng 3: bài xích tập xác định tác dụng kinh doanh

Đây là dạng bài bác tập tổng hợp, bước đầu các bạn phải định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, tiếp đến cuối kỳ kết gửi doanh thu, giá cả và khẳng định chi phí. Bài xích tập mẫu:

Đề bài: doanh nghiệp A nhỏ lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng người tiêu dùng tính thuế GTGT 10% theo phương thức khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có những tài liệu như sau:

Hàng tồn đầu kỳ:

Tồn tại kho: 1.000 đơn vị (trị giá chỉ 10.000.000đ)Tồn trên quầy: 500 đơn vị chức năng (trị giá bán 5.000.000đ, giá kinh doanh nhỏ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)

a. Nhập kho hàng hóa mua tự nhà cung cấp 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá cài đặt chưa thuế GTGT 120.000.000đ.b. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 solo vị.c. Tổng hòa hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã cung cấp thu chi phí mặt. Giá nhỏ lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán sản phẩm trong kỳ: 132.000.000đ.d. Thời điểm cuối kỳ kiểm sản phẩm tại quầy, số mặt hàng tồn kho là 1.480 solo vị. Mặt hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá thành có thuế.e. Bảng tập hợp bỏ ra phí bán hàng và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)

Yếu tố đưa ra phíPhục vụ cung cấp hàngPhục vụ quản ngại lý
Lương10.000.0005.000.000
BHYT, BHXH, KPCĐ1.900.000950.000
Vật liệu bao gói hàng2.520.000
Khấu hao5.000.0001.500.000
Dịch vụ cài ngoài4.380.0006.250.000
Chi bởi tiền mặt3.500.0007.500.000
Cộng27.300.00021.200.000

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh thực trạng mua hàng, bán sản phẩm và xác định lợi nhuận trước thuế.

Xem thêm: Top 5 Cách Làm Kem Tắm Trắng, Cách Làm Kem Trắng Toàn Thân Cấp Tốc

Đáp án

Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:12.857 = 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.0001.000 + 500 + 9.000

a. Nợ TK 156: 120.000.000Nợ TK 133: 12.000.000Có TK 331: 132.000.000

b. Nợ TK 156 (Q): 89.999.000 = 7.000 x 12.857Có TK 156 (K): 89.999.000

c. Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857Có TK 156 (Q): 77.142.000Nợ TK 111: 132.000.000Có TK 511: 120.000.000Có TK 333: 12.000.000

d. Nợ TK 632: 257.140 = (1500 – 1480) x 12.857Có TK 156 (Q): 257.140Nợ TK 1388: 440.000 = 20 x 22.000Có TK 632: 257.140Có TK 711: 182.860

e. Nợ TK 641: 10.000.000Nợ TK 642: 5.000.000Có TK 334: 15.000.000Nợ TK 641: 1.900.000Nợ TK 642: 950.000Có TK 338: 2.850.000Nợ TK 641: 2.520.000Có TK 331: 2.520.000Nợ TK 641: 5.000.000Nợ TK 642: 1.500.000Có TK 214: 6.500.000Nợ TK 641: 4.380.000Nợ TK 642: 6.250.000Có TK 331: 10.630.000Nợ TK 641: 3.500.000Nợ TK 642: 7.500.000Có TK 111: 11.000.000

– Kết chuyển doanh thu, đưa ra phí:Nợ TK 511: 120.000.000Có TK 911: 120.000.000Nợ TK 911: 125.642.000Có TK 632: 77.142.000Có TK 641: 27.300.000Có TK 642: 21.200.000Nợ TK 711: 182.860Có TK 911: 182.860

– Kết đưa lỗ:Nợ TK 421: 5.459.140Có TK 911: 5.459.140

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập nguyên lý kế toán gồm lời giải

Bài 1. Doanh nghiệp ABC bao gồm số dư thời điểm đầu kỳ trên một trong những tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền khía cạnh 10

2.TK tiền gửi bank 20

3.TK đề xuất thu quý khách 15

4.TK nên trả cho những người bán 20

5.TK vật liệu 5

6.TK mặt hàng hoá 30

7.TK vay với nợ thuê tài chính 27

8.TK yêu cầu trả tín đồ lao rượu cồn 5

9.TK vốn chi tiêu của chủ sở hữu 68

10.TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Mua vật liệu tiền chưa trả cho người bán 2Vay thời gian ngắn ngân sản phẩm trả nợ cho những người bán 10Chi tiền khía cạnh trả lương công nhân viên 5Khách sản phẩm trả nợ thu bằng tiền phương diện 12Đem tiền khía cạnh gửi ngân hàng 10Mua sản phẩm hoá giao dịch thanh toán bằng chi phí gửi bank 6Dùng tiền gửi bank trả nợ cho tất cả những người bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 có TK331: 2Nợ TK331: 10 gồm TK341: 10Nợ TK334: 5 tất cả TK111: 5Nợ TK111: 12 bao gồm TK131: 12Nợ TK112: 10 gồm TK111: 10Nợ TK156: 6 tất cả TK112: 6Nợ TK331: 4 bao gồm TK112: 4

Bài 2. Tại doanh nghiệp sản xuất tất cả tình ngoài ra sau: Số liệu thời điểm đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền mặt 4.000.000 phiếu thuTiền gửi ngân hàng 20.000.000Phải thu của người sử dụng 16.000.000Nguyên liệu, vật tư 17.000.000Chi phí tổn sản xuất sale dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn chi tiêu của chủ sở hữu 80.000.000Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa phân phối 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay cùng nợ thuê tài thiết yếu 9.000.000Phải trả cho những người bán 15.000.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết đồ dùng liệu:

o vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o vật tư B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ phạt sinh những nghiệp vụ sau:

1.Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá mua 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá bán mua, không trả tiền tín đồ bán, chi phí vận đưa 100.000đ trả bằng tiền mặt

2.Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá sở hữu 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá bán mua, chưa trả tiền tín đồ bán, giá cả vận đưa 120.000đ trả bằng tiền mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá bán 15.000.000đ để chế tạo sản phẩm

4.Xuất kho vật tư B: 3.000 lít; trị giá 15.070.000đ để thêm vào sản phẩm

5.Vay thời gian ngắn để trả nợ người bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương yêu cầu trả:

o Công nhân cung ứng sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên quản lý phân xưởng: 1.000.000đ

o nhân viên bán hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên làm chủ doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o sử dụng cho việc cai quản sản xuất: 200.000đ

o cần sử dụng cho phần tử bán hàng: 400.000đ

o dùng cho phần tử quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.Chi giá thành khác trả bằng tiền khía cạnh 1.800.000đ, tính cho:

o bộ phận sản xuất: 1.000.000đ

o bộ phận bán hàng: 300.000đ

o thành phần quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, đến biết chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn mặt hàng bán: 54.800.000đ; cung cấp trực tiếp mang đến khách hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán bán; không thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

b.Xác định hiệu quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng ngân sách sản phẩm sản xuất xong xuôi trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định kết quả kinh doanh:

Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết chuyển đưa ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN buộc phải nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.120.000

Bài tập nguyên tắc kế toán – gồm lời giải

I. Bài xích tập nguyên lý kế toán số 1

Tại công ty (DN) sản xuất thương mại Thanh Hà có những số liệu tương quan đến quá trình sản xuất được kế toán ghi nhấn như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có các nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Cài đặt NVL nhập kho chưa trả tiền cho tất cả những người bán, giá chưa xuất hiện thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP vận tải NVL về nhập kho chưa thuế là 500.000đ, vẫn trả bởi tiền mặt, khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá được hưởng 2% trên giá tải chưa thuế học kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL áp dụng cho các bộ phận trực tiếp chế tạo là 150.000.000đ, thành phần phục vụ chế tạo là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn là 3.000.000đ

3. Tính lương bắt buộc trả cho công nhân trực tiếp cung cấp là 80.000.000đ, nhân viên làm chủ phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo phần trăm quy định tính vào ngân sách liên quan của cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân chia 1 lần sử dụng ở các thành phần sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận quản lý công ty 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ

6. Nhận thấy hóa 1-1 tiền điện, chi phí nước phát sinh ở các thành phần sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn là 1.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 2.000.000đ khóa đào tạo excel cơ bản

7. Vào kỳ, thành phần SX đã chấm dứt và nhập kho 10.000SP A. Cực hiếm SPDD thời điểm cuối kỳ là 2.400.000đ, DN review SPDD theo ngân sách NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán

9. Nhận thấy giấy báo có của bank do người sử dụng thanh toán lô hàng ở nghiệp vụ 8

10. Xuất kho 100 sp giữ hộ đi bán, giá chỉ bán bao hàm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã mô hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản cùng phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào những tài khoản gồm liên quan. Tính ngân sách chi tiêu SP nhập kho trong kỳ. Hiểu được doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo pp kiểm kê liên tục và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài xích tập nguyên tắc kế toán số 1

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ

Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– chi tiêu vận ship hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng cài đặt được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương nên trả cho cbcnv mẫu báo cáo tài bao gồm nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển túi tiền tính túi tiền sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng giá thành sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành solo vị thành phầm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX trong kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

II. Bài tập nguyên lý kế toán số 2

Tại dn sản xuất và thương mại dịch vụ Thanh Hà có các số liệu liên quan đến qua trình sản xuất được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại dn có các nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật liệu sử dụng cho:

Trực tiếp cung ứng SP : 42.000.000đPhục vụ sinh hoạt phân xưởng thêm vào : 4.000.000đBộ phận bán hàng : 1.500.000đBộ phận thống trị doanh nghiệp : 2.500.000đ

2. Chi phí lương phải giao dịch thanh toán cho CNV là 16.000.000đ vào đó:

Công nhân trực tiếp cung cấp : 9.000.000đNhân viên phân xưởng : 2.000.000đNhân viên bán sản phẩm 2.000.000đNhân viên làm chủ doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT với KPCĐ theo tỷ lệ quy định nhằm tính vào giá cả có liên quan, tất cả phần trừ vào lương

4. Phần tử sản xuất báo hỏng một CCDC có giá xuất kho ban đầu là 3.000.000đ, CCDC thuộc loại phân bổ 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân chia cho :

Phân xưởng sản xuất : 6.000.000đBộ phận bán sản phẩm : 1.500.000đBộ phận cai quản doanh nghiệp : 2.500.000

6. Ngân sách chi tiêu khác vạc sinh chưa trả cho nhà cung cấp có quý hiếm theo hóa 1-1 là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân bổ cho bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, phần tử quản lý công ty là 6.000.000đ

7. Trong kỳ sản xuất ngừng 2.000SP, đã nhập kho thành phẩm. Mang đến biết chi phí SXDD vào cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP buôn bán trực tiếp đến khách hàng giá thành chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, quý khách chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP giữ hộ đi bán giá bán chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, khách hàng thông báo đồng ý mua lô hàng 200 SP này, và đã thanh toán giao dịch cho dn bằng gửi khoản

10. Xuất kho 300 SP buôn bán trực tiếp đến khách hàng, giá cả 34.000đ/sp người tiêu dùng thanh toán bằng tiền mặt mang đến DN

Yêu mong :

1. Định khoản với phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào sơ đồ tài khoản

2. Tính ngân sách chi tiêu sản phẩm nhập kho vào kỳ

3. Tính hiệu quả kinh doanh vào kỳ

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán số 2

I. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết gửi CP tính giá cả SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + một triệu + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng giá cả SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị chức năng sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX vào kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. đề đạt giá vốn hàng chào bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Nhờ cất hộ kho mặt hàng đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng hàng chấp nhận thanh toán

Phản ánh giá chỉ vốn hàng phân phối trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10. đề đạt giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết chuyển giá vốn hàng cung cấp trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết chuyển DT bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết đưa CP gây ra trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000