CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

     

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương mà các em được học tập trong công tác Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng đúng theo lại những công thức liên quan đến hình hộp chữ nhật và hình lập phương để các em học tập thuộc vận dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 cm.

Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích s toàn phần của khối gạch làm ra hộp chữ nhật bởi 6 viên gạch xếp thành.

Xem thêm: Soạn Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học Và Phong Cách Văn Học

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của dòng hộp là:

(30 x trăng tròn ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để gia công cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích s giấy màu sắc vàng, tức diện tích s 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích s giấy màu đỏ, tức diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy màu đỏ lớn hơn diện tích giấy màu tiến thưởng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh phân chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp đó là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Xem thêm: Hỏi Cách Làm Tàu Xì Làm Từ Đỗ Tương Đen! Tàu Xì, Cá Hấp Tàu Xì

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao quanh của căn hộ là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn nhà là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính form size của khối gạch hình dáng hộp chữ nhật:

– Chiều lâu năm của khối gạch là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch ốp là:

10 x 2 = trăng tròn (cm)

– độ cao của khối gạch ốp là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích s xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích s toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).