ĐIỀU KHOẢN

     
shira.vn thu thập thông tin của người dùng gửi cho cái đó tôi. Shop chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này rất có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Shira.vn khẳng định bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Shop chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá thể mà không có sự cho phép bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một số trong những thông tin tích lũy từ các bạn và về các bạn được sẽ tiến hành sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi với bạn. Phần lớn thông tin công ty chúng tôi thu thập không được share với bạn, chào bán hoặc cho thuê, nước ngoài trừ một vài trường đúng theo sau đây:

shira.vn có thể share thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn chặn các chuyển động bất hòa hợp pháp, nghi vấn gian lận, các trường hợp liên quan cho các tác hại sự an ninh tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu ước của hình thức pháp.
shira.vn bắt tay hợp tác với các công ty không giống đại diện cửa hàng chúng tôi ở một trong những nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với họ để cung ứng các sản phẩm và thương mại dịch vụ cho bạn. Shira.vn cũng có thể share thông tin của bạn để cung ứng sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ mà các bạn yêu cầu hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự có thể chấp nhận được của bạn.
Chúng tôi đã chuyển tin tức về chúng ta nếu công ty chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường hòa hợp này, cửa hàng chúng tôi sẽ thông báo cho chính mình bằng e-mail hoặc bằng phương pháp thông báo khá nổi bật trên website của cửa hàng chúng tôi trước khi thông tin về chúng ta được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng của một chế độ Bảo mật khác.
Bảng bắt tắt này được cung cấp cho bạn vì ích lợi của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để thay rõ.