Đơn xin trích lục giấy khai sinh

     

Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh là mẫu tờ khai được sử dụng khi người dân có nhu cầu trích lục giấy khai sinh tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh, bộ mẫu đơn của Công ty như sau:

 

*
Đơn xin trích lục giấy khai sinh | Thủ tục nhanh nhất 2021

1) Thủ tục xin trích lục bản sao giấy khai sinh

Trích lục khai sinh (hộ tịch) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân nhằm chứng minh sự kiện khai sinh (hộ tịch) của cá nhân đó đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bạn đang xem: đơn xin trích lục giấy khai sinh

Bước 1: Người yêu cầu trích lục khai sinh nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cấp bản sao trích lục giấy khai sinh (theo mẫu);

- CMND/CCCD/HC còn thời hạn;

- Văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực + văn bản chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục).

Bước 2: Người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu trích lục giấy khai sinh nói trên.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy tiếp nhận, ghi rõ ngày giờ trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì người tiếp nhận từ chối hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

2) Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAICẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1).............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................

Nơi cư trú:(2)..............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ..................................................

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ........................................... cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................. Giới tính: .................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch: .....................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................

Xem thêm: Sinh Học 9 Bài 53: Tác Động Của Con Người Đối Với Môi Trường Như Thế Nào?

Giấy tờ tùy thân: (3) .......................................................... ...................................................

Số định danh cá nhân (nếu có): .................................. ....................................................

Đã đăng ký tại: (5) .......................................................................................................................

............................................................................................ ngày ...... tháng ........ năm ........

Theo(6).......................................................... số............... Quyển số: (7).....................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

Làm tại: ............................... , ngày ...... tháng ...... năm .....

 

Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...................................................


 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch là cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

- Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

- Nếu không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

Ví dụ: SN xx, đường yy, phường zz, thành phố A, tỉnh B.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

Ví dụ: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường zz, thành phố A, tỉnh B

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.

Ví dụ: Giấy khai sinh

(7) Chỉ khai khi biết rõ.

Xem thêm: Yêu Thương Cho Người - Con Muốn Đi Tìm Ngài Trong Cuộc Sống

gmail.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.