Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Gấp 3 Lần Chiều Rộng Va Dien Tich La 108

     

một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và mặc tích là 108 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó


*

bài xích giải

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

108 : 3 : (3 + 1) x 2 = 18 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là :

(18 + 6) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dàigấp 3 lần chiều rộng và mặc tích là 108 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó .Bạn sẽ xem: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng va dien tich la 108

Gọi A là chiều lâu năm , B là chiều rộng . Ta tất cả : diện tích s = A x B = 3B x B = 108 cm2

2. BxB = 108 : 3 = 36 = 6x6 . Vậy B = 6 cm , A = 6 x 3 = 18 cm

Chu vi hình chữ nhật sẽ là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Đ/S : .. ..

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng va dien tich la 108

Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng lớn . Tính chu vi hình chữ nhật kia , biết diện tích s của nó là 108 cm2

chiều lâu năm hcn là :

108 : 2 : 3 = 18 (cm)

chiều rộng hcn là :

18 : 3 = 6 ( cm)

chu vi hcn là :

(18 + 6) x 2 = 48 (cm)

bài giải:

Cách làm 1.Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

( 108 : 2 ) : 3 = 18 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

Cách làm 2

gọi chiều rộng lớn là a ; chiều dài là 3a

ta bao gồm : 3a xa = 108

3 xa xa = 108

a xa = 108 : 3

a xa = 36

Mà 6 . 6 = 36

=> chiều rộng HCN là 6 cm

chiều lâu năm HCN là : 6 x 3 = 18 ( centimet )

chu vi HCN là : ( 6 + 18 ) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

một hình chữ nhật bao gồm chiều dẻo gấp 3 lần chiều rộng với có diện tích là 108 cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và ăn diện tích là 108 cmvuong .tính chu vi hình chữ nhật

Gọi chiều dài là a và chiều rộng là b

Diện tích sẽ là a x b = 108 cm vuông

Ta có chiều dài gấp 3 lần rộng suy ra a = b x 3

Thay a vào diện tích ( tức bỏ a vào a x b = 108 và núm vào đó là (b x 3) x b = 108

Suy ra b x b = 36

Ta thấy có mỗi 6 x 6 = 36

Vậy b = 6

a = 18

Chu vi = (a+b) x 2 = 48 cm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a ; chiều rộng lớn hình chữ nhật là b (a;b > 0 )

Vì diện tích s hình chữ nhậtđó là 108 cm2nên ta tất cả :

a x b = 108 cm2 (1)

Mà chiều dài gấp 3 lần chiều rộng bắt buộc : a = 3 x b (2)

Thay (2) vào (1) tađược : (3 x b) x b = 108 (cm2)

b x b = 36

=> b = 6 (cm) (vì 6 x 6 =36)

=> a = 3 x b = 3 x 6 = 18 (cm)

Vậy chu vi hình chữ nhậtđó là : (6+18) x 2 = 24 x 2 =48 (cm)

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích s là 75 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật

75cm2 là tổng diện tích của 3 hình vuông vắn bằng nhau.

Vì 25 = 5 x 5 phải cạnh hình vuônghay chiều rộng lớn HCN là 5cm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 5 Lập Dàn Ý Tả Cảnh Buổi Sáng Bình Minh Nơi Em Ở Lớp 5

chiều dài HCN là 3 x 5 = 15cm.

CHu vi HCN là (15 + 5) x 2 = 40cm

1) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng và có diện tích là 128 cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật?

2) Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 2 lần chiều rộng. Nếu kéo dài chiều rộng thêm 2 centimet thì diện tích s tăng 24 cm2. Tìm diện tích hình chữ nhật thuở đầu là?

1. Nếu ta coi chiều lâu năm là một trong những phần thì chiều rộng là hai phần như thế.

Xem thêm: #1 Sửa Lỗi Không Xác Định Liên Minh Huyền Thoại Và Cách Khắc Phục

Lúc này hình chữ nhật được chia thành các hình vuông nhỏ dại bằng nhau và tổng số hình vuông là : 2 x 1 = 2 (hình vuông)

Diện tích mỗi hình vuông vắn là: 128 : 2 = 64 (cm2)

Vậy cạnh hình vuông là 8 centimet (Vì 8 x 8 = 64)

Chiều dài hình chữ nhật là: 8 x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là: (8 + 16) x 2 = 48 (cm)

2. Diện tích tăng thêm đó là diện tích hình chữ nhật gồm một cạnh là 2cm, một cạnh là chiều nhiều năm hình chữ nhật ban đầu.

Vậy chiều dàu hình chữ nhật lúc đầu là: 24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật thuở đầu là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban sơ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Đúng 0 phản hồi (0)

hình vuông có diện tích s bằng 9 cm2.Một hình chữ nhật có chu vi vội 3 lần chu vi hình vuông vắn đó với chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Lớp 4 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

hình vuông có diện tích bằng 9 cm2 => cạnh của hình vuông vắn đó là 3 cm

chu vi của hình chữ nhật sẽ là : 3 x 4 = 12 ( cm )

chu vi của hình chữ nhật sẽ là : 12 x 3 = 36 ( centimet )

nửa chu vi tốt tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

36 : 2 = 18 ( cm )

chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó là :

( 18 + 4 ) : 2 = 11 ( cm )

chiều rộng của hình chữ nhật sẽ là : 11 - 4 = 7 ( centimet )

diện tích của hình chữ nhật chính là : 11 x 7 = 77 ( cm2 )

Đáp số 77 cm2

tính chiều dài với chiều rộng dựa vào cách search 2 số khi biết tổng cùng hiệu bạn nhé !

tk mk na, thanks những !

Đúng 0
comment (0)

1 hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và mặc tích là 108.tính chu vi hình chữ nhật

Lớp 5 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

Chiều dài hình chữ nhật là :

108 : 2 : 3 = 18 ( m )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

18 : 3 = 6 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( m )

Đúng 0
comment (0)

Chiều nhiều năm hình chữ nhaatk là :

108 : 2 : 3 = 10 ( m )

chiều rộng hình chữ nhật là:

10 : 3 = 6 ( m )

chu vi hình chữ nhật

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( m )

Đúng 0
comment (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

shira.vn